แชร์ให้ถึงผู้ด้อยโอกาส บขส.แจกวีลแชร์ฟรี 99 คัน

บขส เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ปี 2  เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้พิการในปี 2560

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ บขส. เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ในชีวิตประจำวันแต่ขาดทุนทรัพย์ ทำให้ใช้ชีวิตค่อนข้างไม่สะดวกและติดขัด  บขส. จึงอยากส่งมอบของขวัญเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยด้วยกัน โดยการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายตั๋วโดยสารและจากการจัดกิจกรรมตลาดนัดการกุศล มาจัดซื้อและมอบวีลแชร์ให้ เพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตด้วยความสะดวก และสบายขึ้น ในปีที่ผ่านมา บขส. ส่งมอบวีลแชร์ไปแล้วกว่า 120 คัน สำหรับปีนี้เราจึงมุ่งมั่นที่จะสานต่อการส่งความสุขนี้ให้กับคนไทยค่ะ

ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วย เพศใด หรืออายุเท่าไหร่ หากมีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์แต่ขาดทุนทรัพย์ สามารถติดต่อขอรับเอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะ

เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ

  1. ใบรับรองแพทย์ระบุเป็นคนพิการ / คนชรา / ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์
  2. สมุดประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชน
  5. รูปถ่ายเต็มตัว 2 รูป

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ดาวน์โหลดเอกสารขอรับรถวีลแชร์ได้ผ่านทาง http://bit.ly/borkorsor_wheelchair และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและเหตุผลในการขอรับ มายัง “กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900”  หรือ ส่งเอกสารจ่าหน้าซองถึง กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ที่สถานีเดินรถของ บขส. ทั่วประเทศ จากนั้นรอผลการพิจารณาจาก บขส. และจะได้รับการติดต่อหลังจากผ่านเกณฑ์พิจารณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทรศัพท์ 02-936-2996

ความคิดเห็น