ค่าบริการทำแผนที่

ค่าบริการทำแผนที่
แผนที่ Easymap 10 ตำแหน่ง
1,500 บาท
- ออกแบบแผนที่ตามรูปแบบ Easymap ของบริษัท
- ปรับแก้ไขได้ฟรี 2 ครั้ง แก้ครั้งที่ 3 ขึ้นไป มีค่าใช้จ่าย ครั้งละ 500 บาท
- ระยะเวลาออกแบบปกติ 3-5 วันทำการ
- ส่งมอบเป็นไฟล์ jpeg, PDF ขนาด A3
- ยืนราคา 7 วัน
 
แผนที่ Easymap 20 ตำแหน่ง
2,700 บาท
- ออกแบบแผนที่ตามรูปแบบ Easymap ของบริษัท
- ปรับแก้ไขได้ฟรี 2 ครั้ง แก้ครั้งที่ 3 ขึ้นไป มีค่าใช้จ่าย ครั้งละ 900 บาท
- ระยะเวลาออกแบบปกติ 3-5 วันทำการ
- ส่งมอบเป็นไฟล์ jpeg, PDF ขนาด A3
- ส่วนลด 10% จากราคาเต็ม 3000 บาท
- ยืนราคา 7 วัน
แผนที่ Easymap 30 ตำแหน่ง
3,800 บาท
- ออกแบบแผนที่ตามรูปแบบ Easymap ของบริษัท
- ปรับแก้ไขได้ฟรี 2 ครั้ง แก้ครั้งที่ 3 ขึ้นไป มีค่าใช้จ่าย ครั้งละ 1200 บาท
- ระยะเวลาออกแบบปกติ 3-5 วันทำการ
- ส่งมอบเป็นไฟล์ jpeg, PDF ขนาด A3
- ส่วนลด 15% จากราคาเต็ม 4500 บาท
- ยืนราคา 7 วัน
แผนที่ 3D Map 10 ตำแหน่ง
2,000 บาท
- ออกแบบแผนที่ตามรูปแบบ 3D Map ของบริษัท
- ปรับแก้ไขได้ฟรี 2 ครั้ง แก้ครั้งที่ 3 ขึ้นไป มีค่าใช้จ่าย ครั้งละ 700 บาท
- ระยะเวลาออกแบบปกติ 3-5 วันทำการ
- ส่งมอบเป็นไฟล์ jpeg, PDF ขนาด A3
- ยืนราคา 7 วัน
 
แผนที่ 3D Map 20 ตำแหน่ง
3,600 บาท
- ออกแบบแผนที่ตามรูปแบบ 3D Map ของบริษัท
- ปรับแก้ไขได้ฟรี 2 ครั้ง แก้ครั้งที่ 3 ขึ้นไป มีค่าใช้จ่าย ครั้งละ 1000 บาท
- ระยะเวลาออกแบบปกติ 3-5 วันทำการ
- ส่งมอบเป็นไฟล์ jpeg, PDF ขนาด A3
- ส่วนลด 10% จากราคาเต็ม 4000 บาท
- ยืนราคา 7 วัน
แผนที่ 3D Map 30 ตำแหน่ง
5,100 บาท
- ออกแบบแผนที่ตามรูปแบบ 3D Map ของบริษัท
- ปรับแก้ไขได้ฟรี 2 ครั้ง แก้ครั้งที่ 3 ขึ้นไป มีค่าใช้จ่าย ครั้งละ 1500 บาท
- ระยะเวลาออกแบบปกติ 3-5 วันทำการ
- ส่งมอบเป็นไฟล์ jpeg, PDF ขนาด A3
- ส่วนลด 15% จากราคาเต็ม 6000 บาท
- ยืนราคา 7 วัน
แผนที่ Design Map 10 ตำแหน่ง
10,000 บาท
- ออกแบบแผนที่ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
- ปรับแก้ไขได้ฟรี 2 ครั้ง แก้ครั้งที่ 3 ขึ้นไป มีค่าใช้จ่าย ครั้งละ 3500 บาท
- ระยะเวลาออกแบบปกติ 3-5 วันทำการ
- ส่งมอบเป็นไฟล์ jpeg, PDF ขนาด A3
- ยืนราคา 7 วัน
 
แผนที่ Design Map 20 ตำแหน่ง
18,000 บาท
- ออกแบบแผนที่ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
- ปรับแก้ไขได้ฟรี 2 ครั้ง แก้ครั้งที่ 3 ขึ้นไป มีค่าใช้จ่าย ครั้งละ 6,000 บาท
- ระยะเวลาออกแบบปกติ 3-5 วันทำการ
- ส่งมอบเป็นไฟล์ jpeg, PDF ขนาด A3
- ส่วนลด 10% จากราคาเต็ม 20,000 บาท
- ยืนราคา 7 วัน
แผนที่ Design Map 30 ตำแหน่ง
25,500 บาท
- ออกแบบแผนที่ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
- ปรับแก้ไขได้ฟรี 2 ครั้ง แก้ครั้งที่ 3 ขึ้นไป มีค่าใช้จ่าย ครั้งละ 8,500 บาท
- ระยะเวลาออกแบบปกติ 3-5 วันทำการ
- ส่งมอบเป็นไฟล์ jpeg, PDF ขนาด A3
- ส่วนลด 15% จากราคาเต็ม 30,000 บาท
- ยืนราคา 7 วัน